[ با سخنرانی حاج سعید قاسمی | "متعاقبا فایل تصویری این جلسه بارگزاری میشود" ]

حاج سعید قاسمی | کهف الشهدا 1392

ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم / گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم
دنیا اگر از یزید لبریز شود/ ما پشت به سالار شهیدان نکنیم